Peter van Asten.nl

De tien redenen om een ondernemingsplan te schrijven

DE TIEN REDENEN OM EEN ONDERNEMINGSPLAN TE SCHRIJVEN

Toen ik mijn onderneming startte kreeg ik het advies om een ondernemingsplan te schrijven. Aanvankelijk had ik het gevoel dat ik dit deed omdat anderen het belangrijk vonden om één en ander op papier te zien. Gaandeweg het proces begreep ik dat het ondernemingsplan vooral voor mezelf aan het maken was. Door de vragen die ik mezelf moest stellen kwam ik met mijn beide benen op de grond te staan en werd ik gedwongen om over vele aspecten na te denken.
Hieronder geef ik je de tien redenen om een ondernemingsplan te schrijven:

1. Van een idee naar een economische werkelijkheid
Een goed idee is prachtig, maar hoe zet je het om in een werkelijkheid. Vraag je eerst eens af wat er allemaal bij komt kijken om je idee uit de werken: wat gaat het allemaal kosten en weet je zeker of je er 365 dagen per jaar mee bezig wilt zijn?
2. Waarom wil jij je eigen onderneming starten
Je vooraf goed bezinnen over de daadwerkelijke reden van de onderneming brengt je tot de kern van je drijfveer en sterkt je in het verdere proces van het schrijven van het ondernemingsplan en de verwezenlijking van jouw onderneming. Jouw WHY is de krachtigste energiebron bij het overwinnen van de hindernissen die elke ondernemer tegen gaat komen.
3. Wie ben jij, waar staat je bedrijf voor
Belangrijk is ook om door zelfreflectie vast te leggen waar jij voor staat, wat je sterke en zwakke vaardigheden zijn en met welke stijl jij de onderneming gaat leiden. Vraag je vooraf af hoe je de zwakke vaardigheden gaat opvangen/compenseren of verbeteren en hoe jij jouw sterke vaardigheden optimaal kan inzetten.
4. Wie is je doelgroep
Doe een gedegen onderzoek naar de markt. Vraag jezelf af of jouw onderneming zich richt op een groeiende of een krimpende markt. Andere vragen die je zou moeten onderzoeken zijn: Wat zijn de trends en ontwikkelingen in jouw sector. Is er groei waar te nemen bij bedrijven in dezelfde markt. Hoe ontwikkelt de economie zich?
Maak daarnaast een zo concreet mogelijk profiel van jouw (ideale) klant(en) en geef ze een naam. Vraag je steeds af: Gaat deze klant mijn nieuwe product kopen of mijn verbeterde dienst afnemen?
Met zo’n profiel kun je ook je marketing- en reclame-inspanningen effectiever inzetten, waardoor je kans opgroei toeneemt.
5. Denken vanuit de klant – uw verkoopplan
Veel starters denken vanuit hun enthousiasme vaak vanuit de dienst of het product dat zij de klant willen aanbieden. In het ondernemingsplan wordt je gedwongen om te gaan denken vanuit de behoefte van de klant. Een belangrijke vraag is daarbij: waarom heeft de klant geld over voor mijn product of dienst. “What’s in it for me” is een (on)bewuste vraag die elke klant zichzelf stelt. Zorg dat je hierop duidelijk antwoord geeft in je ondernemingsplan.
6. Stapsgewijs alles vooraf doorlopen
Bij het starten van een onderneming heb je vele stappen te doorlopen. Denk daarbij onder andere aan: de eerste verkenning tot marketing, huisvesting, financiering en vergunningen. Inschrijving bij de KvK, de rechtsvorm, verzekering en wet- & regelgeving. Via diverse banken en de Kamer van Koophandel zijn stappenplannen te verkrijgen.
7. Eén team met één plan
Start jij je onderneming met een partner, dan is een ondernemingsplan heel belangrijk. Hierin leg je namelijk samen vast met welke doelen, verwachtingen en aanpak je de onderneming start. Geef ook de financiële kant voldoende aandacht. Cruciaal voor een succesvolle samenwerking is dat je het vóór de start over al deze punten eens bent, zodat beide neuzen dezelfde kant op staan.
8. Start met een gedegen financieel plan
Een onderneming starten kost geld, of het nu het maken en hosten van een website is of het volledig inrichten van een winkel. Zonder startkapitaal is het starten van een onderneming niet mogelijk. Toch blijkt dat 80% van de startende ondernemers geen bankkrediet nodig heeft. Velen gebruiken geld van familie en/of vrienden. Om hen jouw kans van slagen te kunnen laten zien is een goed ondernemingsplan van belang. Daarnaast is het verstandig om het plan eerst door een objectieve derde te laten beoordelen op haalbaarheid. Krijg je van deze externe adviseur een negatief advies, laat dan je familie en vrienden geen geld in de onderneming investeren. Dit kan later tot grote problemen leiden.
Daarnaast is het belangrijk om je af te vragen hoe je met jouw idee/plan geld gaat verdienen en welke mogelijkheden er op een later tijdstip zijn om te kunnen groeien.
9. Een helder verkoopverhaal – schrijf een goede pitch
Een goed onderbouwd ondernemingsplan helpt je om het verhaal achter de onderneming op een goede en overtuigende manier te vertellen. Als het plan klopt en je het op een overtuigende manier op papier kan zetten is de kans groot dat je het ook kan overbrengen naar je klanten.
Handig is het om een pitch van maximaal 1 minuut te schrijven. De pitch moet concreet zijn en antwoord geven op wie jij bent, wat jouw product is en wat de klant eraan heeft.
10. Exploitatiebegroting
Maak vooraf een overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende 12 maanden. Dat is de begroting van de winst- en verliesrekening. Dit overzicht brengt in kaart hoe realistisch je plan is en je ziet of je de bijkomende lasten daadwerkelijk kunt opbrengen. Met een meerjaren planning (vijf jaar) kun je in kaart brengen of je er op termijn van kunt leven.

De 1 minuut pitch

DE 1 MINUUT PITCH

Een pitch is een manier om de aandacht van iemand te vangen en deze persoon of personen in 1 minuut te vertellen wie je bent en wat jij hen te bieden hebt. Een pitch is niet een verhaaltje dat je uit de losse pols doet. Schrijf daarom alles goed uit. Begin met het opschrijven van alles wat je wil zeggen. Brainstorm – gebruik daarvoor Post- It blaadjes

Je hebt slechts 1 minuut en dus is er geen ruimte om dingen te zeggen die je niet wil zeggen, die bijzaken zijn. Ook wil je achteraf niet ontdekken dat je iets vergeten hebt dat je echt had moeten zeggen.

Nu komen er mogelijk vragen in je op als:  “Hoelang mag het script zijn?” “Uit hoeveel woorden mag het script bestaan?” “Hoeveel woorden kan ik eigenlijk in 1 minuut zeggen?”

Uit onderzoek (David Beckett) blijkt dat een script uit 130 tot maximaal 140 woorden mag bestaan.

Denk nu niet: ‘Ik maak wel een script van 160 woorden en dan spreek ik ze gewoon sneller uit!’ Dit zou je pitch en de waarde van de pitch onderuit halen. De informatie kan dan door de toehoorder niet goed verwerkt worden en de aandacht voor datgene wat jij te vertellen hebt zal sterk afnemen.

De tekst moet dus kort zijn, dus ga snel naar de kern van je pitch. De tekst moet simpel en duidelijk zijn en de focus van de tekst moet gericht zijn op het doel van de pitch. De focus ontstaat door het weglaten van zinnen en woorden. Ook hier geldt: less is more!

Omdat je maar weinig woorden mag gebruiken (130 tot 140) is het belangrijk dat je precies op je netvlies hebt wat je wil zeggen. Laat duidelijk uitkomen dat je een professional bent en dat je zeker bent van je aanbod. Door deze uitstraling creëer je bij de toehoorder een gevoel van vertrouwen in jou.

Welke vijf punten zijn terug te vinden in goede pitch?

  1. De kwaliteit – een logische opbouw met niet te lange zinnen
  2. Focus – gericht op dat wat jij te bieden hebt, welke pijn je wegneemt
  3. Succes – jouw succes geeft de toehoorder vertrouwen
  4. Ambitie – mensen zijn gericht op winnaars
  5. Passie – enthousiasme geeft mensen een goed gevoel

Voor je gaat schrijven is het allereerst belangrijk om twee zaken vast te stellen: Wie is jouw publiek? en Wat is het doel van de pitch?

  1. Vaststellen wat het doel van je pitch is.

Ga je de pitch gebruiken bij een netwerk bijeenkomst? Ga je een geweldige video van de pitch maken? Je wil natuurlijk trots zijn op het eindproduct.

De pitch moet duidelijk zijn en moet de waarde die jij te bieden hebt duidelijk etaleren. In elke pitch zit een Call to Action.

 

  1. Weet wie jouw publiek Maak een analyse van jouw publiek. Een goede pitch is gefocust op wat de toehoorders nodig hebben. Waar zijn de toehoorders in geïnteresseerd?

Vraag je af:  zijn het professionals, mensen met een hoge functie binnen het bedrijfsleven, mogelijke sponsoren, collega ondernemers of toevallige passanten, zijn ze jong of oud?

Schrijf voor elke nieuwe pitch eerst de vijf tot 10 kenmerkende zaken van jouw publiek, zodat je het juiste publiek voor ogen hebt. Dit verhoogt het succes van jouw pitch enorm. Een pitch is niet een verhaaltje over jou, maar een goede pitch gaat over jouw publiek: jij hebt iets waarnaar zij op zoek naar zijn.

Kortom: ken je publiek!

Een script bestaat uit drie onderdelen:

  1. De openingszin(nen) – Vertel wie je bent, wat je doet, waarom jij houdt van wat je doet en waarom jouw klanten je waarderen.
  2. Je boodschap (doel + Welke pijn/problemen los jij op + Wat wil je bereiken en Wat wil je dat het publiek doet + Laat je kwaliteiten duidelijk naar voren komen)
  3. De afsluitingszin(nen) – Kort en bondig en nooit eindigen met DAT WAS HET)

Als het script uiteindelijk helemaal naar je zin is en je ervan overtuigd bent dat je er alles in hebt staan wat je in 1 minuut wilt vertellen, dan ga je de tekst uit je hoofd leren. Maak je de tekst zo eigen dat je de pitch op elk moment van de dag (of nacht) op een natuurlijke en overtuigende manier kan uitspreken. Oefen met het uitspreken van het script altijd hardop en oefen het vol overtuiging!

Succes met het schrijven van jouw 1 minuut pitch!

Wil jij hulp of leren om een pitch van 7 minuten te maken?

Dan is spreken met Passie! in twee dagen zeker iets voor jou!

Wie is de baas?

Wie is de baas?

Is het jou ook opgevallen dat veel mensen op zoek zijn naar geluk, liefde en warmte? Zou het kunnen zijn dat zij dit niet vinden, omdat het zoeken het vinden in de weg staat? Daarnaast denk ik dat het ego en zijn schijnidentiteit een mist creëert, waardoor je niet ziet waar jouw geluk, liefde en licht zich bevindt. Er heerst in jou een zekere dualiteit tussen ego en jouw ware Zelf. Het ontstijgen van deze dualiteit, het laten wegvallen van jouw ego zal je brengen naar het verwezenlijken van jouw ware Zelf.
Je werkelijke Zelf is namelijk niet hetzelfde als jouw ego met al zijn reacties en emoties. Toch is ons in onze opvoeding vaak voorgehouden dat de ego en zijn schijnidentiteit hetzelfde is als ons Zelf. We hebben in zekere mate een ego-denken aangemeten en geloven dit ego-denken zonder enige twijfel. Verbonden aan dit denken zijn de emoties als pijn voelen, twijfels hebben, onzeker voelen, minderwaardigheidsgevoel hebben en de vele angsten die dit met zich meebrengt. Terwijl de werkelijke Zelf vervuld is met liefde en licht.
Helaas geldt voor velen dat de ego de leider is van hun levenspad, de gevoelens en angsten. Uitspraken als ‘Zo ben ik nu eenmaal’, ‘Je moet me maar nemen zoals ik ben’, duiden erop hoe sterk de ego domineert.
Deze ‘buitenkant’lijkt comfortabel en veilig. Men lijkt tevreden met het leven dat men leidt. Maar de werkelijkheid is anders! Als deze “buitenkant”zo veilig, comfortabel en bevredigend is, waarom klagen er dan zoveel mensen over hun omstandigheden? Waarom voelen velen dagelijks geestespijn? Waarom zijn velen ontevreden over hoe het leven loopt?
Het antwoord en de oplossing op deze vraag is eenvoudig: durf te kiezen voor introspectie! Durf de stap te zetten om eens naar binnen te kijken en te zien welke rijkdom er in jou schuil houdt en welke kwaliteiten er in jou verborgen zitten in plaats van naar buiten te kijken en te zien wat anderen allemaal hebben of te bieden hebben. Durf de keuze te maken om jouw eigen werkelijke Zelf te vinden.
Ik hoor je al denken, maar er zijn toch ook mensen die zeggen tevreden te zijn? Echter: als je deze groep vraagt om dit gevoel van tevredenheid te omschrijven en te vragen waarop ze dit baseren, blijkt vaak dat ze niet verder hebben gekeken dan naar wat ze hebben. Maar dan vraag ik me af: hoe kun je tevreden zijn met wat je hebt, als je nooit verder gekeken hebt? Dan weet je dus niet wat er nog meer is! Je weet dan letterlijk niet wat je mist, wat je kan verrijken en wie je nu werkelijk bent.
Er is gelukkig ook een groep mensen die na introspectie werkelijk tevreden zijn. Zij hebben namelijk hun ware Zelf gevonden.
Ik daag je graag uit! Durf nieuwsgierig te zijn naar je werkelijke Zelf en ontdek dat er nog iets anders is, iets dat verder kan kijken en anders kan denken dan jouw ego. Deze stap vanuit nieuwsgierigheid vraagt van jou om een keuze te maken die mogelijk nieuw is. Je ego probeert je waarschijnlijk te saboteren en je angsten en onzekerheden aan te praten. Maar wie leidt jouw leven? Jij, je ware ik, of je ego?
De basis van deze stap naar binnen is het besef dat je altijd een andere keuze hebt. Dat je de vrijheid hebt om deze keuze te maken. Voorwaarde is wel dat jij jouw ego loslaat en vertrouwd op je eigen Zelf en de hulp die altijd aanwezig zal zijn. Weet dat je de keuze voor angst onbewust maakt en dat je de keuze voor liefde en licht altijd bewust maakt.
Door de stap naar binnen te maken ontstaat er een bewustzijn van wie je niet wilt zijn, wat je niet wilt en ga je ook zien wie je nu werkelijk bent en wat je nu werkelijk wil in dit leven. Het innerlijke besef van de werkelijke Zelf. Je mindset – de wijze van denken van jouw onderbewuste – zal zich aanpassen door de wijze waarop jij jouw denkgeest (mind) voedt. De enige beperking die jij hebt is de beperking van jouw denken, jouw ego-denken.
Als je dit weet:
Hoeveel kracht geef jij aan jouw ego?
Hoeveel macht geeft jij aan de angsten die door jouw ego worden gevoed?
Hoe nieuwsgierig ben jij naar jouw werkelijke Zelf?

>> Knop of link naar workshop of cursus<<

Ondernemer zijn of ondernemer worden door de passie van je vak?

Ondernemer zijn of ondernemer worden door de passie van je vak?

Je hebt het vast wel eens gehoord: “ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken”. Wat opvalt aan dit type ondernemer is dat zij in eerste instantie niet het idee hadden om een bedrijf op te zetten. De hobby wordt met veel passie beoefend en door toevalligheden en door belangstelling van buitenaf ontstaat het idee om er meer een zakelijke draai aan te geven en als deze parttime activiteit aanslaat ontstaat er een onderneming die je fulltime bezig houdt. De drive is nog steeds de passie voor het vak!
Zo ook bij mij. Aanvankelijk stond ik voor de klas en gaf af en toe ergens in het land trainingen met als onderwerp de kracht van gedachten. De bron van deze training was mijn eigen levenspad. De vele uitdagingen die medisch op mijn pad kwamen, maar ook de rollercoaster ervaring als leerling en student leerde mij dat je met geesteskracht veel kan overwinnen en dat het leven er dan positief uitziet. De passie voor de trainingen ontstond door de reacties van de toehoorders. Ik kan met mijn boodschap mensen inspireren op een andere manier te kijken naar de uitdagingen van het leven. Ik voel me dan ook zeer dankbaar dat ik dit werk kon laten uitgroeien tot een onderneming met een passie. Elke keer als ik hoor, zie of ervaar dat een van de toehoorders weer licht ziet in de duisternis, een andere weg durft in te slaan en de lef heeft om door zelfreflectie het leven meer zin, inhoud en liefde te geven, voel ik me een gelukkige coach en weet ik weer waarom ik mijn keuze gemaakt heb.

Coaching. Hoe ik het zie.

Coaching. Hoe ik het zie.

Zittend in de zon sta ik even stil bij al de coaches die in mijn leven een rol van betekenis hebben gespeeld. Als ik besluit ze allemaal op te schrijven, ontdek ik dat de lijst meer dan 30 namen bevat. Daarom vat ik deze lijst voor dit blog samen: mijn ouders en schoonouders, leerkrachten op de diverse opleidingen, sportcoaches en trainers en niet te vergeten enkele businesscoaches. Een bijzondere plaats in deze rij nemen in: mijn moeder op wie ik altijd terug kon vallen, mijn vader die mij liet zien dat je altijd je passie moet volgen, dhr. Van de Locht , de scheikundedocent van de Michael MAVO te Beek (Ubbergen), hij stimuleerde mij verder te kijken dan wat je ziet en stimuleerde mij door te vragen om zo meer te ontdekken, dhr. Piet de Jong, de mentor van de PABO, die mij de kracht gaf te geloven in mijn pedagogische kwaliteiten en ten slotte Anneke Visser, holistisch natuurgeneeskundige, die mij bewust maakte van de kracht van mijn intuïtie.
Wat de coaches allemaal, ieder op hun eigen manier, hadden, is dat zij mij uitdaagden. Ze maakten mij nieuwsgierig, stimuleerden mij te onderzoeken, te experimenteren en initiatief te nemen. Bovenal mocht ik van hen zijn wie ik was: een persoon die van het leven houdt, die zich wil blijven ontwikkelen en die graag zijn ervaringen deelt en weggeeft aan hen die daar open voor staan.
Mede dankzij deze rolmodellen heb ik de stap durven zetten om zelf het coachvak op te pakken. Het is een gift als je anderen mag begeleiden, ondersteunen, bekrachtigen en waarderen in hun proces, waarin antwoorden vanuit een wij-gevoel ontstaan.
Wat in mijn ogen essentieel is tijdens een coachproces, is dat je de dingen uit de abstractie haalt. Stimuleer het voorstellingsvermogen van je coachee. De kracht van het voorstellen is dat er een levendig beeld ontstaat van de situatie. Door vragen te stellen die concreet en uitdagend zijn, zet je de coachee aan het denken.
Een ander belangrijk aspect van een succesvol traject is het samen met de coachee formuleren van een concreet, levendig en te visualiseren doel. Wanneer je zo’n doel formuleert ontstaat er als vanzelf een pad naar het doel en ga je weg van het probleem. Hierdoor verklein je de kans dat de coachee blijft hangen in het probleem of de uitdaging.
De weg naar het gestelde doel kent natuurlijk hindernissen die vragen om oplossingen. Ook hier is het cruciaal dat je samen met de coach komt tot concrete oplossingen die de coach zich ook als de juiste weg kan voorstellen.
Ik hoor tot de groep coaches die het van belang vindt om een eigen inbreng te hebben binnen het coachproces. Ook geef ik het aan wanneer ik zelf goede ideeën heb met als doel de coachee te stimuleren tot een verdiepend gesprek. Deze stimulans ontstaat doordat ik aan de coachee mijn ideeën prijsgeef door middel van vragen. Bijvoorbeeld: “Ik heb zelf ook een idee als oplossing, namelijk …… . Hoe kijk jij daartegenaan?” of “Als jij zo tegen jouw collega te keer gaat, dan denk ik dat jij hem erg kwetst. Hoe zou je het ook anders kunnen zeggen?”
Zoveel coachees, zoveel uitdagingen. Elke persoon is uniek en heeft een eigen hulpvraag. Dit vraagt om een traject dat past bij de coachee. Deze eigenheid bepaald ook het doel van het proces. Zo kan er gewerkt worden naar een nieuw inzicht, naar een ander gedrag, mogelijk wil de coachee een nieuwe vaardigheid aanleren of is er behoefte aan een meer onafhankelijke denkstijl, wil de coachee leren creatiever om te gaan met bepaalde situaties. Ook kan een gebrek aan motivatie de basis zijn voor de ontstane hulpvraag.
De beste basis voor een succesvol coachtraject is samenwerken vanuit vertrouwen en met de insteek om samen tot oplossingen te komen en het gestelde doel te behalen,. Een glimlach op het gezicht van een coachee is de beloning van mijn werk.

Spreek ik of praat ik voor de zaal?

Spreek ik of praat ik voor de zaal?

Laatst vroeg iemand mij hoe ik het praten voor de groep ervaar. Die vraag zette mij aan het denken over het verschil tussen de woorden praten en spreken. Wanneer gebruik je praten en wanneer spreken?
Praten en spreken zijn tenslotte beide “mondeling uiten”. Laten we eens kijken waar de woorden voor staan.

Praten staat vooral voor ‘mondeling met elkaar communiceren. Dus een uiting van mondelinge taal.
Voorbeelden:
• Ik praat met mijn dochter.
• Els praat tegen Renincy.
• De twee leiders praten met elkaar over een voorstel.

Spreken
‘Spreken is het onder woorden brengen van ideeën, meningen, gevoelens en ervaringen met een specifiek doel voor een specifieke persoon of groep.’ (Bron: Robbe 1999).

Spreken wordt vaak in specifiekere contexten gebruikt: ‘een toespraak houden’, ‘een betoog houden’ , ‘een redevoering houden’, ‘pleiten’, ‘ voordragen’ , ‘een training/presentatie geven’ etc.
Spreken kenmerkt zich vaak in een vorm van ongelijkheid. De spreker spreekt de toehoorders toe en de toehoorders luisteren. De ongelijkheid wordt mede bepaald door de rol die men in een specifieke situatie vervult. De woorden toespreken, bespreken en aanspreken zijn een uiting van deze ongelijkheid.

Hoe zit het met een taal spreken/praten?
Een taal spreken, betekent een taal beheersen. Maar als je hoort: ‘Jan spreekt Engels’, dan kan dit ook betekenen dat hij zich uit in de Engelse taal. Natuurlijk kun je hier ook zeggen ‘Jan praat Engels’.
Terug naar de vraag waarmee alles begon: “Hoe ik het praten voor de zaal ervaar?” De vraag had dus moeten zijn: “Hoe ik het spreken voor de zaal ervaar?”
Ik ervaar het spreken voor de zaal als een gift. Als ik voor de zaal sta en de toehoorders, het publiek, mag toespreken, deel ik mijn kennis en ervaringen met hen. Ik geef door wat ik geleerd heb en voeg daar mijn sausje aan toe. Spreken voor de groep is geven zonder direct iets terug te verwachten. Daarnaast voel ik het als mijn roeping om door te geven wat mij gegeven is, om zo anderen te helpen in hun groeiproces.