Privacyverklaring

Peter van Asten

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy.

Hieronder lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Peter van Asten, gevestigd aan Broekstraat 37, 6616 AB Hernen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving, zoals vastgelegd per 25 mei 2018.


 • Persoonsgegevens die wij verwerken


Peter van Asten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien je gebruik maakt van onze diensten of een product koopt)


Wij bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Peter van Asten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw aanvraag/betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Peter van Asten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Peter van Asten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Peter van Asten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze


 • Delen met anderen


Peter van Asten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Peter van Asten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 • In kaart brengen websitebezoek


De websites van Peter van Asten gebruiken functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Peter van Asten gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van Social Media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram);
 • het verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics)

Derde partijen kunnen cookies plaatsen, doordat ik gebruik maak van bijvoorbeeld Youtube filmpjes op de websites. Jij kan na afloop van het bezoek aan de websites deze cookies verwijderen via de instellingen in jouw browser. Een instructie over hoe dat werkt, kun je vinden op veilig internetten. Jij kan hier ook vinden hoe jij op jouw smartphone cookies kunt beheren.


 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Peter van Asten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@petervanasten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen, op jouw verzoek. Peter van Asten zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, jouw verzoek uitvoeren en jou hiervan op de hoogte stellen.


 • Beveiliging


Peter van Asten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@petervanasten.nl.


 • Contactgegevens


Peter van Asten

https://petervanasten.nl

contact@petervanasten.nl

06 31 78 60 92


Copyright © 2020 - Peter van Asten


>