september 8

Spreek ik of praat ik voor de zaal?

0  comments

Spreek ik of praat ik voor de zaal?

Spreek ik of praat ik voor de zaal?

Laatst vroeg iemand mij hoe ik het praten voor de groep ervaar. Die vraag zette mij aan het denken over het verschil tussen de woorden praten en spreken. Wanneer gebruik je praten en wanneer spreken?
Praten en spreken zijn tenslotte beide “mondeling uiten”. Laten we eens kijken waar de woorden voor staan.

Praten staat vooral voor ‘mondeling met elkaar communiceren. Dus een uiting van mondelinge taal.
Voorbeelden:
• Ik praat met mijn dochter.
• Els praat tegen Renincy.
• De twee leiders praten met elkaar over een voorstel.

Spreken
‘Spreken is het onder woorden brengen van ideeën, meningen, gevoelens en ervaringen met een specifiek doel voor een specifieke persoon of groep.’ (Bron: Robbe 1999).

Spreken wordt vaak in specifiekere contexten gebruikt: ‘een toespraak houden’, ‘een betoog houden’ , ‘een redevoering houden’, ‘pleiten’, ‘ voordragen’ , ‘een training/presentatie geven’ etc.
Spreken kenmerkt zich vaak in een vorm van ongelijkheid. De spreker spreekt de toehoorders toe en de toehoorders luisteren. De ongelijkheid wordt mede bepaald door de rol die men in een specifieke situatie vervult. De woorden toespreken, bespreken en aanspreken zijn een uiting van deze ongelijkheid.

Hoe zit het met een taal spreken/praten?
Een taal spreken, betekent een taal beheersen. Maar als je hoort: ‘Jan spreekt Engels’, dan kan dit ook betekenen dat hij zich uit in de Engelse taal. Natuurlijk kun je hier ook zeggen ‘Jan praat Engels’.
Terug naar de vraag waarmee alles begon: “Hoe ik het praten voor de zaal ervaar?” De vraag had dus moeten zijn: “Hoe ik het spreken voor de zaal ervaar?”
Ik ervaar het spreken voor de zaal als een gift. Als ik voor de zaal sta en de toehoorders, het publiek, mag toespreken, deel ik mijn kennis en ervaringen met hen. Ik geef door wat ik geleerd heb en voeg daar mijn sausje aan toe. Spreken voor de groep is geven zonder direct iets terug te verwachten. Daarnaast voel ik het als mijn roeping om door te geven wat mij gegeven is, om zo anderen te helpen in hun groeiproces.

Loved this? Spread the word


About the Author

Related posts

Peter van Asten.nl

​Read More

De tien redenen om een ondernemingsplan te schrijven

​Read More

De 1 minuut pitch

​Read More

Wie is de baas?

​Read More
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>